Poszukując źródła migrenowych bólów głowy zleca się takie badania jak: rezonans magnetyczny głowy, tomografia komputerowa głowy, doppler tętnic szyjnych i kręgowych, Rtg kręgosłupa szyjnego, badania poziomu hormonów tarczycy i wiele innych…

Tylko wykwalifikowany i doświadczony fizjoterapeuta potrafi zebrać wszystkie wyniki i na ich podstawie postawić słuszną diagnozę.
Próby wysiłkowe, testy kontrolne narządu ruchu, poszukiwanie miejsc aktywnych bólowo to kolejny krok, który ma przybliżyć fizjoterapeutę do źródła bólu.
Poszukiwana jest zależności pomiędzy napięciem mięśniowym obręczy barkowej a potylicą, napięciem potylicy a stawem skroniowo-żuchwowym, napięciem mięśni międzyżebrowych a kręgami szyjnymi i wiele innych.
W powyższej jednostce chorobowej testujemy:
– staw skroniowo-żuchwowy
– mięśnie żuchwy
– mięśnie mimiczne
– mięśnie potyliczne
– kręgi szyjne
– mięśnie obręczy barkowej
– mięśnie prostownika kręgosłupa
– kręgi piersiowe
– żebra
– mięśnie międzyżebrowe
– kręgi lędźwiowe
– więzadła dna miednicy
– mięśnie pośladkowe
– staw krzyżowo-biodrowy